Hagelrums gård, Målilla

Birgerssons
Birgerssons

Antal kor

350 st

Producerad mjölk per dag

10 000 liter

Favoritmejeriprodukt

Mellanmjölk

Hagelsrum är beläget strax utanför Målilla och har en lång historia. Gårdens namn kan härledas till vikingatiden där det sägs att en vikingahövding vid namn Hagiwulf hade sitt säte. Platsen fick namnet Hagiwulfsrum och senare Hagelsrum. Gården drivs sedan juni 2008 av familjen Birgersson. Här finns ca 350 mjölkkor och ca 480 ha åkermark och bete.

”Vi har för avsikt att utveckla gårdens produktion ytterligare genom att utöka och förbättra djurstallarna, säger Åke Birgersson. Ett av våra framtida mål är att kunna starta och driva en biogasanläggning för att bidra till ett miljövänligare jordbruk, avslutar han”.