Mellangården, Fröreda

Ekströms och Karlssons
Ekströms och Karlssons

Antal kor

300 st

Producerad mjölk per dag

9 000 liter

Favoritmejeriprodukt

Yoghurt

Mellangården i Fröreda ligger vackert belägen vid Emån, mellan Järnforsen och Kvillsfors. Gården drivs i tredje generationen och ägs av Maria och Sven Karlsson tillsammans med Jonas och Anna Ekström. Maria och Jonas är syskon.

Gården har en brukad areal om 220 ha åker och 115 ha betesmark. 2001 byggdes en ny ladugård för 210 kor och nu är besättningen ca 300 kor. Det har även byggts ettungdjursstall för kvigor och sinkor. I nuläget produceras ca 9 000 liter mjölk per dag.

Förutom de fyra ägarna arbetar även Niklas Wahlman, Lars ”Laban” Nelson och Claes- Ander Karlsson på gården. En fantastisk gårdstomte som pysslar om och hjälper till med diverse arbeten. Vår gårdstomte heter Karlsson.