Torsjö säteri, Eksjö

Källners
Källners

Antal kor

220 st

Producerad mjölk per dag

6 000 liter

Favoritmejeriprodukt

Smör

Torsjö Säteri ligger vid Torsjöån med förbindelse till Emån, 5 km söder om Eksjö. Gården drivs som familjejordbruk av Göran, Henrik och Christofer Källner. Gården har anor ända sedan Gustav Vasas tid på 1500-talet. Den nuvarande mangårdsbyggnaden är byggd 1910-11, då den återuppfördes efter en brand år 1900. Gården har funnits i familjens ägor sedan 1969, då den köptes av Eksjö stad.

På gården finns 220 kor samt tjurar, höns, hästar och får. ”Vi brukar 320 ha samt 50 h naturbeten och producerar ca 6 000 liter mjölk/dag, berättar Henrik. Vi planerar nu bygga ett nytt modernt och rationellt mjölkstall, avslutar han”.